021 851 7124 | info@beaumont4u.co.za

Grade R

Graad R Onderwysers

1A1: Mev. Retha Oberholzer
Assistant: Carol Govana

Grade R

Baie welkom hier by ons in die Gr.R klas. Baie welkom hier by ons in die Gr R klas. Dankie dat u navraag doen oor ons uitstekende fasiliteite. Hier is net een Afrikaanse Gr R klas en is in 2006 geopen. Gr R vorm deel van die Grondslagfase by Beaumont en is geregistreer by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement.

Omdat Gr R deel vorm van die Grondslagfase by die skool, skakel ons in by die kulturele en sportprogramme van die skool, soos bv. Welpie atletiek, die Grondslagfase se swemgala en Fiksheid en Genot. So ook is daar rugby en krieket vir die seuntjies en netbal vir die dogtertjies.
Die Gr R’s neem ook deel aan die Grondslagfase se konsert wat hulle altyd baie geniet!

Hulle is ook deel van die pret-aktiwiteite wat saam met die res van die Grondslagfase aangebied word, soos die kaskarwedrenne en die uitstappie na die opvoering van “Vlooi”.

Omdat Beaumont omgee, is ons deel van die Eco-skole projek en die Gr.R’s neem ook ywerig deel aan die herwinningsprojekte.

Gedurende die eerste jaar van die Grondslagfase (Gr R) begelei ons die leerders om hul volle potensiaal, op ‘n ontspanne en informele wyse, teen hul eie tempo – in ‘n veilige, gestruktureerde en stimulerende omgewing te bereik. Dit bied die leerders die geleentheid aan om onafhanklik te ontwikkel, om probleme op ‘n skeppende manier op te los deur verskillend en krities te dink en vrylik te eksperimenteer.

Die Gr R gereedmakingsprogram is uitlopend en omsluit die kinders se ontwikkeling en denke en help hulle om hulle w├¬reld op ‘n positiewe, ontspanne wyse te beleef. Dit voldoen aan die vereistes vir die Kurrikulum – en Assesserings Beleidsverklaring wat Wiskunde, Huistaal en Lewensvaardighede insluit.

Een van ons doelwitte is om die leerders se selfbeeld te ontwikkel en hulle te help om hulle volle potensiaal te bereik, deur geleenthede te skep waar die jong kind sukses kan beleef en sy unieke talente kan beoefen en uitleef.
Ons ondersteun hulle ook daarin om ‘n gevoel van selfwaardigheid te ontwikkel, wedersydse respek vir mekaar, asook respek vir volwassenes en ander wat verskillend van hulle is.

Ons belangrikste oogmerk is om ‘n vlak van gereedheid vir formele onderrig te bewerkstellig. Deur dit te bereik word die kind blootgestel aan ‘n gestruktureerde program, waar hy/sy die geleentheid kry om gereedheidsvaardighede in ‘n “speel”-omgewing te ontwikkel.

Grade R

Daar vind ook deurlopende assessering dwarsdeur die jaar plaas, waartydens ontwikkelingsagterstande geïdentifiseer word, wat dan met samesprekings van die ouers na ons Opvoederondersteuningspan verwys word. Ons span bestaan uit Arbeidsterapeute, Spraakterapeute en Opvoedkundige Sielkundiges.

Die skool het ook ‘n baie goeie nasorgsentrum wat kinders van Gr R tot Gr 7 huisves, waartydens hul voorsien word van ‘n gebalanseerde middagete. Daarna is daar deurgaans baie goeie toesig onder leiding van die assisstent van Gr R, Mev Carol Govana.

Die Gr R klas het ook ‘n pragtige speelparkie wat toegerus is met al die nodige buite-apparaat, sandput en opvoedkundige speelgoed wat deur die ouers in stand gehou word.

Grade R
Grade R
Grade R
Grade R

Behalwe vir al die stimulerende aktiwiteite, is daar ook nog ‘n keuse van opsionele buitemuurse aktiwiteite wat kinders addisioneel kan beoefen, soos ballet, Rugga rugby, gimnastiek, ens.

Ons personeel is ten volle gekwalifiseerd en bestaan uit twee persone:
1.Mev. Bella van Staden (Opvoeder)
2.Mev. Carol Govana (Assisstent)

Ons fokus is die daarstelling van ‘n verrykte en gestruktureerde, Christelike leeromgewing waarbinne die kinders veilig voel om leer, te eksperimenteer en te eksploreer.

Binne die gestruktureerde dagprogram is daar ook verskillende temas wat aangebied word en waar rondom al die verskillende aktiwiteite in die leerareas gebou word. Ons bied ook ten minste een opvoedkundige uitstappie per kwartaal aan wat aansluit by die tema vir daardie week of kwartaal, bv. “My land SA” met ‘n uitstappie na die kasteel.

Ons skoolure is vanaf 8:00 tot 13:00.
Ons vertrou dat ons leerders en ouers die Ontvangsfasejaar by Beaumont sal ervaar as die begin van ‘n genotvolle, opvoedkundige, stimulerende en verrykende skoolloopbaan.

Ons nooi u vriendelik uit om ons skool te besoek en sien uit daarna om u en u kind te ontmoet!